Brusten blindtarm

Att få en brusten blindtarm är allvarligt och gör extremt ont. Det är därför viktigt att få vård så snabbt som möjligt. De flesta som drabbas är i mellan 10 till 30 år gamla.

Hur kommer det säg att blindtarmen brister?

Forskarna vet inte exakt varför vissa patienter drabbas av brusten blindtarm. Det som händer är att den inflammerade blindtarmen brister. Bakterierna läcker ut från tarmen till bukhålan och orsakar en infektion i buken. Detta kan i sin tur medföra att en böld bildas eller att patienten drabbas av bukhinneinflammation. Det är därför viktigt att söka vård snabbt vid misstänkt blindtarmsinflammation. Innan antibiotika upptäcktes ledde brusten blindtarm ofta till att patienten dog

Symtom på brusten blindtarm

Patienten får extremt ont i buken i närheten av naveln. Smärtan vandrar sedan ned mot högra delen av buken. Patienten mår illa och kan också kräkas. Om man är uppe och går ökar smärtan. När bihanget inte spricker får man istället hög feber, bukhålan svullnar upp och pulsen ökar. Om bihanget spricker ökar smärtan ytterligare.

Brusten blindtarm är vanligast i åldrarna mellan 10 och 30 år. Om du tror att du har en brusten blindtarm måste du omedelbart söka läkarvård. Ju snabbare du får vård desto bättre är dina chanser att bli helt frisk.

Hur gör läkaren för att ställa diagnos?

Läkaren ställer diagnosen i första hand genom att fråga hur insjuknandet gått till. Sedan tas patientens temperatur. Patienten får också lämna urinprov och blodprov. Blodprov tas för att kunna analysera CRP eller snabbsänkan. Då kan man se ett protein som bildas i levern vid olika retningstillstånd i kroppen. Höga CRP-värden vid blindtarmsinflammation indikerar en större risk för att blindtarmen brister. Läkaren undersöker sedan patienten genom att känna på magen och ibland även med ett finger i ändtarmen. Läkaren kommer att försöka utesluta andra diagnoser som kan likna brusten blindtarm, t.ex. njursten.

På kvinnor görs ofta en gynekologisk undersökning eftersom det är lätt att förväxla olika gynekologiska besvär med blindtarmsinflammation. Det finns dock ingen undersökning som med 100 % säkerhet kan bekräfta en blindtarmsinflammation. För att träffsäkerheten i diagnosen ska bli större måste ofta undersökning och laboratorieanalyser kompletteras med röntgenundersökning. Om man är mager går det ofta bra med ett ultraljud, om man har lite mer fettvävnad kan det vara bättre med en datortomografiundersökning (skiktröntgen). Till slut är det läkarens bedömning som får avgöra om en operation ska genomföras.

Behandling av brusten blindtarm

Brusten blindtarm måste behandlas på sjukhus. Den vanligaste behandlingen är att blindtarmen opereras bort (eller för att vara exakt; hela det maskformiga bihanget tas bort) antingen genom ett snitt i buken eller genom s.k. titthålskirurgi. Detta görs om patienten har fått en allmän bukhinneinflammation. Om varet bara spritt sig till området kring blindtarmen kan patienten slippa operation och i stället behandlas med antibiotika. Ibland lägger läkaren genom ultraljud eller datortomografi in en tunn slang för att varet ska rinna ut. Ofta får patienten ligga kvar på sjukhuset några dagar.

Patienten blir ofta sjukskriven mellan en och tre veckor beroende på hur fysiskt tungt arbete patienten har. Det är viktigt att man inte tränar på minst tre veckor.

Komplikationer vid brusten blindtarm

Den vanligaste komplikationen är infektion i såret eller bukhinnan. Ungefär 10 procent av patienterna drabbas av detta. Om infektionen blir allvarlig kan patienten behöva läggas in på sjukhus igen. Symtom att vara uppmärksam på vid infektion är stigande feber, mer värk samt att operationssåret blir rödare och mer svullet.

Kuriosa

Den mest kända patienten som dött i brusten blindtarm var den s.k. utbrytarkungen Harry Houdini den 31 oktober 1926. Många trodde att han dött för att han inte kunde ta sig ut från sin vattentortyrcell, men i själva verket dog han av bukhinneinflammation. För att visa hur stark han var hade han låtit en student slå honom i magen. Eftersom han inte ville visa att han strax därefter fick ont i magen lät han bli att uppsöka läkare. När han till slut var tvungen att uppsöka läkare pga outhärdliga smärtor var det för sent eftersom det inte fanns antibiotika på den tiden. Han dog några dagar senare p g a brusten blindtarm.