Blindtarmen

Här förklarar vi allt om blindtarmen. Var den sitter, vad den har för funktion, vad som händer vid en inflammerad blindtarm, och vad man bör tänka på om blindtarmen brister.

Blindtarmsinflammation Brusten blindtarm

Var sitter blindtarmen?

Blindtarmen är den första delen av grovtarmen. Som namnet antyder slutar den blint. När vi till vardags pratar om blindtarmen menar vi det lilla bihanget som sitter ytterst på blindtarmen. Bihanget är ungefär lika stort som ett lillfinger och sitter nere till höger i bukhålan.

Blindtarmens funktion

Blindtarmen har länge betraktats som en överflödig rest från evolutionen. Blindtarmens specifika funktion är ännu inte helt utforskad, men forskning visar att blindtarmen är en viktig del för vårt immunförsvar. Den hjälper till att producera vita blodkroppar och fungerar också som förråd för goda bakterier. Blindtarmen hjälper till att återställa tarmfloran om vi ätit t.ex. antibiotika som tagit död på tarmens goda bakterier.

Blindtarmen har länge betraktats som en överflödig rest från evolutionen. Blindtarmens specifika funktion är ännu inte helt utforskad, men forskning visar att blindtarmen är en viktig del för vårt immunförsvar. Den hjälper till att producera vita blodkroppar och fungerar också som förråd för goda bakterier. Blindtarmen hjälper till att återställa tarmfloran om vi ätit t.ex. antibiotika som tagit död på tarmens goda bakterier. Om blindtarmen har opererats bort kan det vara extra viktigt att tänka på att använda probiotika efter medicinering för att hjälpa bakteriefloran att återställas.

Blindtarmsinflammation

Ofta är det unga personer mellan 8 och 25 år som får blindtarmsinflammation, men alla kan drabbas. Ungefär var tionde svensk drabbas någon gång i livet av blindtarmsinflammation.

Varför får man blindtarmsinflammation?

Blindtarmens masklika bihang (appendix) kan täppas igen t.ex. för att en bit hård avföring fastnat, för att lymfvävnad i tarmväggen svullnat eller på en tumör. Då kan vätska som bildas fastna och bli infekterad av tarmbakterier.

Hur kan man veta om blindtarmen är inflammerad?

Det finns ett klassiskt mönster för hur en blindtarmsinflammation brukar utvecklas. Först får man ont i magen i området kring naveln eller ovanför. Efter några timmar känns det som om smärtan har rört sig ner mot högra sidan av magen. Det gör mer ont om man rör sig. Aptiten försvinner och man mår illa. Ibland kräks man. Kroppstemperaturen brukar öka till ca 38 grader, men var tredje som får blindtarmsinflammation får ingen feber alls. Besvären kan komma plötsligt eller smygande.

Äldre personer och små barn får ibland andra symtom som avviker från den typiska sjukdomsbilden. Risken är därför större att det tar längre tid innan en diagnos kan ställas för dessa personer. En sen diagnos kan i sin tur ofta leda till större problem och komplikationer. Träffsäkerheten i diagnostiken ligger kring 90 procent. Lite högre hos män och lite lägre hos kvinnor, där besvär från underlivet kan ha liknande symtom som blindtarmsinflammation. Mer om detta i avsnittet ”blindtarmsinflammation”.

Blindtarmens funktion

Blindtarmen har länge betraktats som en överflödig rest från evolutionen. Blindtarmens specifika funktion är ännu inte helt utforskad, men forskning visar att blindtarmen är en viktig del för vårt immunförsvar. Den hjälper till att producera vita blodkroppar och fungerar också som förråd för goda bakterier. Blindtarmen hjälper till att återställa tarmfloran om vi ätit t.ex. antibiotika som tagit död på tarmens goda bakterier. Om blindtarmen har opererats bort kan det vara extra viktigt att tänka på att använda probiotika efter medicinering för att hjälpa bakteriefloran att återställas.

Hur behandlas blindtarmsinflammation?

Blindtarmsinflammation ska behandlas på sjukhus. Den vanligaste behandlingen är att blindtarmen opereras bort (eller för att vara exakt det maskformiga bihanget) antingen genom ett snitt i buken eller genom s.k. titthålskirurgi. I sällsynta fall kan patienten behandlas med antibiotika, t.ex. vid allvarliga hjärtbesvär.

Vad kan gå fel?

Den vanligaste komplikationen är att såret eller bukhinnan infekteras. Ca 10 % drabbas av detta. Då kan man behöva läggas in på sjukhus igen. Symtom är stigande feber, mer värk, rodnad och svullnad i såret.

Brusten blindtarm

Ca 20 % av de som insjuknar i blindtarmsinflammation drabbas av brusten blindtarm. Risken att drabbas är större hos äldre och småbarn. Forskarna vet inte varför en del patienter får brusten blindtarm. En del forskare anser att brusten blindtarm är en egen form av blindtarmsinflammation medan andra menar att det är den allvarligaste graden av blindtarmsinflammation. Läs mer i avsnittet ”brusten blindtarm”.

Brusten blindtarm måste behandlas omedelbart eftersom bakterierna kan spridas i buken.